Polityka Prywatności

Informacje Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl (zwanej dalej: “Szkółka Roślin Zakliczyn”).

2. Właścicielem strony i jednocześnie administratorem danych są Karolina i Paweł Gac prowadzący gospodarstwo rolnicze o nazwie: Gospodarstwo Ogrodniczo-Pszczelarskie Paweł Gac z siedzibą w Zakliczynie (32-840), ul. Wyspiańskiego 8A, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP:8732761955, REGON:120420930, zwane dalej SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN.

3. Dane osobowe zbierane przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN za pośrednictwem strony internetowej (www.szkolka-zakliczyn.pl) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO. 

4. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.szkolka-zakliczyn.pl.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

1. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN zbiera informacje dotyczące osób odwiedzających stronę internetową www.szkolka-zakliczyn.pl zwanych dalej łącznie Użytkownikami.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora, do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

3. Strona internetowa www.szkolka-zakliczyn.pl realizuje funkcje pozyskiwania i przetwarzania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach na stronie w następujący sposób:

a) Korzystanie z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu zadania pytania i uzyskania odpowiedzi dotyczącej oferty Szkółki Roślin Zakliczyn.

b) Poprzez gromadzenie plików “cookies”.

c) Rejestracja konta na stronie internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem.

d) Składanie zamówień do zakupu produktów (wykonanie umowy sprzedaży) poprzez stronę internetową www.szkolka-zakliczyn.pl.

e) Korzystanie z usług zamieszczania opinii o produktach i usługach Szkółki Roślin Zakliczyn.

4. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię;

c) numer telefonu (nieobowiązkowo).

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

6.  W przypadku rejestracji konta na stronie internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl, Użytkownik podaje: a) adres e-mail; imię i nazwisko.

7. Podczas rejestracji konta na stronie www.szkolka-zakliczyn.pl, Użytkowink samodzielnie ustala hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może też zmienić to hasło samodzielnie w poźniejszym terminie z portalu swojego konta.

8. W przypadku składania zamówienia/ń na zakup produktów na stronie internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl, Użytkownik podaje:

a) adres e-mail;

b) dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulicę wraz z numerem domu lub mieszkania;

c) imię i nazwisko;

d) numer telefonu;

e) W przypadku Przedsiębiorców, Użytkownik proszony jest również o podanie nazwę firmy i numeru NIP. 

9. W przypadku zamieszczania opinii o produktach i usługach Szkółki Roślin Zakliczyn, Użytkownik podaje tylko swój nick, imię lub pseudonim.  

10. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim – z wyjątkiem dostawców usług wykorzystywanych przy operowaniu strony internetowej, np. dostawcy hostingu – zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

11. Przekazanie danych osobowych do SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN jest dobrowolne. 

8. Podczas korzystania ze strony internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

9. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowy

10. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkownika, a także administrowania stroną internetową www.szkola-zakliczyn.pl.

11. Na stronie szkolka-zakliczyn.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od SZKÓŁKI ROŚLIN ZAKLICZYN i nie są w żaden sposób nadzorowane przez SZKÓŁKĘ ROŚLIN ZAKLICZYN. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

§ 2 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane?

1. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN przy prowadzeniu strony internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, podlegają poleceniom SZKÓŁKI ROŚLIN ZAKLICZYN co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające).

a) Podmioty przetwarzające. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej, systemy do marketingu i analizy skuteczności kampanii marketingowych. 

b) Administratorzy: SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposób wykorzystywania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznej oraz bankowe. 

2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

3. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN tak długo, aż zgoda na przetwarzanie danych nie zostanie odwołana przez Użytkownika:

a) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić SZKÓŁKA ROŚLINK ZAKLICZYN i jakie mogą być podnoszone wobec niej. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata

b) W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Używotnika przetwarzane są przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.

5. W szczególności SZKÓŁKA ROSLIN ZAKLICZYN korzysta z usługi Przelew 24 świadczonej przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

6. Do danych zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd Użytkownikowi, który je tam umieścił. Użytkownik ten ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Zlecenie modyfikacji lub zaprzestania przetwarzania danych, Użytkownik może złożyć wysyłając wiadomość z prośbą modyfikacji lub zaprzestania na adres elektroniczny: szkolka.info@gmail.com.

7. W przypadku skierowania żądania SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Strona Internetowa www.szkolka-zakliczyn używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać informacje wyświetlane przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN na stronie www.szkolka-zakliczyn.pl w oparciu o indywidualne preferencje Użytkowników odwiedzających stronę internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

2. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników.

b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

3. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN wykorzystuje cookies wenętrzne w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika na stronie www.szkolka-zakliczyn.pl i zapewnienia sesji Użytkownika w stronie internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie głównej strony internetowej szkółki ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

4. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) prezentowania na stronie mapy wskazującej lokalizację SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników strony internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze strony internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony internetowej.

7. Strona www.szkolka-zakliczyn.pl zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 4 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN na stronie internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkowników żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania jego danych osobowych jeżeli SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. w celu uzyskania odpowiedzi do SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN na zapytania Użytkowników poprzez formularz kontaktowy.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail wysłana na adres szkolka.info@gmail.com będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownika wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
  • wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN podlega;

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane.
 • gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo:

  • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
  • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
  • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej szkolka.info@gmail.com.

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 Zarządzanie bezpieczeństwem

1. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN zapewnia Użytkownikom strony www.szkolka-zakliczyn.pl bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas podczas korzystania ze strony oraz podacza logowania się do konta użytkownika. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN stosuje certyfikat SSL stosowany w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w na stronie internetowej www.szkolka-zakliczyn.pl utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, strona szkółki umożliwia wygenerowanie nowego hasła. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła?”, podanym przy formularzu logowania do konta na stronie www.szkolka-zakliczyn.pl. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie www.szkolka-zakliczyn.pl, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym SZKÓŁKA ROŚLIN ZAKLICZYN poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7 dni.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@szkolka-zakliczyn.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.02.2021r.

W trosce o jakość roślin dostawy realizujemy własnym transportem.

Zamówienia do 400 zł:
Zamówienia ponad 400 zł:
 • Na terenie gminy Zakliczyn dostawa za darmo.
 • Do 30 km od Zakliczyna dostawa za opłatą: 75 zł.
 • Dla dostaw ponad 30 km od Zakliczyna prosimy o kontakt telefoniczny na 506 098 501 przed złożeniem zamówienia by ustalić koszty i szczegóły dostawy.

Dostawy realizujemy we wtorki i czwartki z pominięciem świąt i okresu zimowego (styczeń i luty). Zobacz więcej na naszej stronie pomocy.